Züge von Shanghai nach Nanjing (上海 - 南京)(275 Ergebnisse)

 • G7072

  05:48Shanghai
  07:57 Nanjing South
  2h9m
 • G456

  06:05Shanghai Hongqiao
  07:32 Nanjing South
  1h27m
  • 1. Klasse 29,68 6 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 1 verfügbar Buchen
  • 2. Klasse 17,4 Ausverkauft
 • G1970

  06:10Shanghai Hongqiao
  07:37 Nanjing South
  1h27m
 • G1802

  06:15Shanghai Hongqiao
  07:42 Nanjing South
  1h27m
 • G7076

  06:20Shanghai
  08:33 Nanjing South
  2h13m
 • G102

  06:26Shanghai Hongqiao
  07:46 Nanjing South
  1h20m
 • D3002

  06:38Shanghai Hongqiao
  09:07 Nanjing South
  2h29m
 • G104

  06:40Shanghai Hongqiao
  08:00 Nanjing South
  1h20m
 • G7002

  06:48Shanghai
  08:40 Nanjing
  1h52m
 • D3072

  07:03Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  2h15m
 • G222

  07:05Shanghai
  08:24 Nanjing South
  1h19m
 • G7034

  07:10Shanghai
  09:18 Nanjing
  2h8m
  • 2. Klasse 18,04 Buchen
  • 1. Klasse 28,39 Buchen
  • Businessklasse 56,58 7 verfügbar Buchen
 • G106

  07:12Shanghai Hongqiao
  08:36 Nanjing South
  1h24m
  • 1. Klasse 29,68 7 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 3 verfügbar Buchen
  • 2. Klasse 17,4 Ausverkauft
 • D3056

  07:19Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  2h10m
  • 2. Klasse 12,35 1 verfügbar Buchen
  • 1. Klasse 14,94 Buchen
 • G108

  07:22Shanghai Hongqiao
  09:04 Nanjing South
  1h42m
 • G7102

  07:25Shanghai Hongqiao
  09:26 Nanjing
  2h1m
 • G110

  07:28Shanghai Hongqiao
  09:14 Nanjing South
  1h46m
  • 2. Klasse 17,4 9 verfügbar Buchen
  • 1. Klasse 29,68 3 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 Buchen
 • D2212

  07:37Shanghai Hongqiao
  09:51 Nanjing South
  2h14m
 • G7080

  07:44Shanghai
  09:42 Nanjing South
  1h58m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 58,39 9 verfügbar Buchen
 • G598

  07:46Shanghai Hongqiao
  08:58 Nanjing South
  1h12m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 1 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 8 verfügbar Buchen
 • G120

  07:51Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  1h27m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 9 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 7 verfügbar Buchen
 • G7004

  08:00Shanghai
  09:39 Nanjing
  1h39m
 • G7268

  08:05Shanghai
  10:06 Nanjing South
  2h1m
 • G7036

  08:10Shanghai
  10:14 Nanjing
  2h4m
 • G1952

  08:10Shanghai Hongqiao
  09:38 Nanjing South
  1h28m
 • G7232

  08:15Shanghai
  10:26 Nanjing South
  2h11m
 • G114

  08:15Shanghai Hongqiao
  09:48 Nanjing South
  1h33m
 • G576

  08:24Shanghai Hongqiao
  09:57 Nanjing South
  1h33m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 5 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 Buchen
 • D952

  08:30Shanghai
  10:13 Nanjing South
  1h43m
 • G676

  08:30Shanghai Hongqiao
  10:08 Nanjing South
  1h38m
 • G360

  08:36Shanghai Hongqiao
  09:44 Nanjing South
  1h8m
 • G7084

  08:37Shanghai
  10:40 Nanjing South
  2h3m
 • G212

  08:42Shanghai Hongqiao
  10:16 Nanjing South
  1h34m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 2 verfügbar Buchen
 • G1866

  08:51Shanghai Hongqiao
  10:28 Nanjing South
  1h37m
  • 2. Klasse 17,4 1 verfügbar Buchen
  • 1. Klasse 29,68 5 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 1 verfügbar Buchen
 • G7104

  08:54Shanghai Hongqiao
  10:50 Nanjing
  1h56m
 • G7006

  09:00Shanghai
  10:39 Nanjing
  1h39m
  • 2. Klasse 18,04 Buchen
  • 1. Klasse 28,39 1 verfügbar Buchen
  • Premiumsitz 33,95 9 verfügbar Buchen
 • G7038

  09:05Shanghai
  11:04 Nanjing
  1h59m
 • G230

  09:07Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  1h28m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 1 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 Buchen
 • G1258

  09:12Shanghai Hongqiao
  10:40 Nanjing South
  1h28m
 • D3022

  09:16Shanghai Hongqiao
  11:27 Nanjing South
  2h11m
 • G1806

  09:17Shanghai Hongqiao
  10:45 Nanjing South
  1h28m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 1 verfügbar Buchen
 • G7372

  09:27Shanghai Hongqiao
  11:32 Nanjing South
  2h5m
 • G1920

  09:28Shanghai Hongqiao
  10:49 Nanjing South
  1h21m
 • D956

  09:30Shanghai
  11:18 Nanjing South
  1h48m
 • G116

  09:33Shanghai Hongqiao
  11:05 Nanjing South
  1h32m
 • G7564

  09:36Shanghai Hongqiao
  11:43 Nanjing South
  2h7m
 • G1204

  09:39Shanghai Hongqiao
  11:15 Nanjing South
  1h36m
 • G7132

  09:41Shanghai Hongqiao
  11:36 Nanjing South
  1h55m
 • D3060

  09:46Shanghai Hongqiao
  12:22 Nanjing South
  2h36m
 • G7040

  09:54Shanghai
  11:52 Nanjing
  1h58m
 • G7008

  10:00Shanghai
  11:40 Nanjing
  1h40m
 • G7042

  10:06Shanghai
  12:01 Nanjing
  1h55m
 • G7180

  10:07Shanghai Hongqiao
  11:31 Nanjing South
  1h24m
 • D3090

  10:12Shanghai Hongqiao
  12:03 Nanjing South
  1h51m
  • 2. Klasse 11,58 2 verfügbar Buchen
  • 1. Klasse 18,69 Buchen
 • D3068

  10:18Shanghai Hongqiao
  12:29 Nanjing South
  2h11m
 • G1214

  10:20Shanghai Hongqiao
  11:52 Nanjing South
  1h32m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 4 verfügbar Buchen
  • Premiumsitz 33,56 1 verfügbar Buchen
 • G42

  10:26Shanghai Hongqiao
  11:47 Nanjing South
  1h21m
 • G7136

  10:30Shanghai Hongqiao
  12:32 Nanjing South
  2h2m
 • G1236

  10:36Shanghai Hongqiao
  11:57 Nanjing South
  1h21m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 1 verfügbar Buchen
  • Premiumsitz 33,56 2 verfügbar Buchen
 • G7236

  10:40Shanghai
  12:39 Nanjing South
  1h59m
 • G122

  10:41Shanghai Hongqiao
  12:13 Nanjing South
  1h32m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 1 verfügbar Buchen
 • G7044

  10:46Shanghai
  12:44 Nanjing
  1h58m
 • G7386

  10:54Shanghai Hongqiao
  12:31 Nanjing South
  1h37m
  • 2. Klasse 17,4 1 verfügbar Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 Buchen
 • G7240

  10:54Shanghai
  12:59 Nanjing South
  2h5m
 • G124

  11:00Shanghai Hongqiao
  12:08 Nanjing South
  1h8m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 5 verfügbar Buchen
 • G7010

  11:00Shanghai
  12:39 Nanjing
  1h39m
 • G126

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:25 Nanjing South
  1h20m
 • G7106

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:58 Nanjing
  1h53m
 • G1252

  11:10Shanghai Hongqiao
  12:42 Nanjing South
  1h32m
 • G7572

  11:10Shanghai Hongqiao
  13:21 Nanjing South
  2h11m
 • G7264

  11:17Shanghai
  13:11 Nanjing South
  1h54m
 • G130

  11:20Shanghai Hongqiao
  12:48 Nanjing South
  1h28m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 2 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 4 verfügbar Buchen
 • G1228

  11:25Shanghai Hongqiao
  12:59 Nanjing South
  1h34m
 • G7282

  11:33Shanghai
  13:34 Nanjing South
  2h1m
 • G7108

  11:40Shanghai Hongqiao
  13:39 Nanjing
  1h59m
 • G1924

  11:41Shanghai Hongqiao
  13:14 Nanjing South
  1h33m
 • G7244

  11:53Shanghai
  13:40 Nanjing South
  1h47m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 4 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 58,39 6 verfügbar Buchen
 • G1956

  11:59Shanghai Hongqiao
  13:44 Nanjing South
  1h45m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 1 verfügbar Buchen
 • G12

  12:00Shanghai
  13:08 Nanjing South
  1h8m
 • G7012

  12:05Shanghai
  13:44 Nanjing
  1h39m
 • G7576

  12:16Shanghai Hongqiao
  14:14 Nanjing South
  1h58m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 58,39 6 verfügbar Buchen
 • G132

  12:17Shanghai Hongqiao
  13:38 Nanjing South
  1h21m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 2 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 5 verfügbar Buchen
 • G7046

  12:20Shanghai
  14:12 Nanjing
  1h52m
 • G460

  12:22Shanghai Hongqiao
  13:54 Nanjing South
  1h32m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 4 verfügbar Buchen
 • G7048

  12:25Shanghai
  14:34 Nanjing
  2h9m
 • G412

  12:28Shanghai Hongqiao
  13:49 Nanjing South
  1h21m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 4 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 5 verfügbar Buchen
 • G1810

  12:33Shanghai Hongqiao
  14:08 Nanjing South
  1h35m
 • G7296

  12:40Shanghai
  14:13 Nanjing South
  1h33m
 • G7110

  12:46Shanghai Hongqiao
  14:55 Nanjing
  2h9m
 • G7088

  12:54Shanghai
  14:58 Nanjing South
  2h4m
 • G7014

  13:00Shanghai
  14:39 Nanjing
  1h39m
 • G134

  13:01Shanghai Hongqiao
  14:22 Nanjing South
  1h21m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 9 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 2 verfügbar Buchen
 • G7164

  13:07Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h58m
 • G7112

  13:13Shanghai Hongqiao
  15:16 Nanjing
  2h3m
 • G7248

  13:14Shanghai
  15:18 Nanjing South
  2h4m
 • D3026

  13:27Shanghai Hongqiao
  15:32 Nanjing South
  2h5m
 • G138

  13:30Shanghai Hongqiao
  14:50 Nanjing South
  1h20m
 • G140

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h30m
 • G7148

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:42 Nanjing South
  2h7m
 • G1814

  13:44Shanghai Hongqiao
  15:18 Nanjing South
  1h34m
 • G7092

  13:48Shanghai
  15:51 Nanjing South
  2h3m
 • D3006

  13:53Shanghai Hongqiao
  16:02 Nanjing South
  2h9m
 • G7016

  14:00Shanghai
  15:41 Nanjing
  1h41m
 • G4

  14:00Shanghai Hongqiao
  15:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7114

  14:07Shanghai Hongqiao
  16:07 Nanjing
  2h0m
  • 2. Klasse 18,04 Buchen
  • 1. Klasse 28,39 Buchen
  • Businessklasse 56,58 8 verfügbar Buchen
 • G142

  14:10Shanghai Hongqiao
  15:25 Nanjing South
  1h15m
 • G7276

  14:12Shanghai
  16:18 Nanjing South
  2h6m
  • 2. Klasse 18,69 7 verfügbar Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
 • G1932

  14:15Shanghai Hongqiao
  15:30 Nanjing South
  1h15m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 4 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 5 verfügbar Buchen
 • G226

  14:20Shanghai Hongqiao
  15:41 Nanjing South
  1h21m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 5 verfügbar Buchen
 • D3094

  14:26Shanghai Hongqiao
  16:23 Nanjing South
  1h57m
  • 2. Klasse 11,58 Buchen
  • 1. Klasse 18,69 1 verfügbar Buchen
 • G7050

  14:30Shanghai
  16:30 Nanjing
  2h0m
 • G1818

  14:33Shanghai Hongqiao
  16:13 Nanjing South
  1h40m
 • D3010

  14:41Shanghai Hongqiao
  16:49 Nanjing South
  2h8m
  • 2. Klasse 12,35 Buchen
  • 1. Klasse 14,94 1 verfügbar Buchen
 • G7100

  14:45Shanghai
  16:51 Nanjing
  2h6m
 • G146

  14:52Shanghai Hongqiao
  16:17 Nanjing South
  1h25m
 • G7018

  15:00Shanghai
  16:45 Nanjing
  1h45m
 • G14

  15:00Shanghai Hongqiao
  16:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7140

  15:04Shanghai Hongqiao
  17:07 Nanjing South
  2h3m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 58,39 9 verfügbar Buchen
 • G214

  15:05Shanghai Hongqiao
  16:34 Nanjing South
  1h29m
 • D3032

  15:16Shanghai Hongqiao
  17:21 Nanjing South
  2h5m
 • G148

  15:23Shanghai Hongqiao
  16:50 Nanjing South
  1h27m
 • G1736

  15:28Shanghai Hongqiao
  17:02 Nanjing South
  1h34m
 • G7218

  15:29Shanghai
  17:13 Nanjing South
  1h44m
 • G7052

  15:39Shanghai
  17:44 Nanjing
  2h5m
 • G1822

  15:40Shanghai Hongqiao
  17:06 Nanjing South
  1h26m
 • G7252

  15:44Shanghai
  16:57 Nanjing South
  1h13m
 • G170

  15:52Shanghai Hongqiao
  17:13 Nanjing South
  1h21m
 • G7152

  15:52Shanghai Hongqiao
  18:03 Nanjing South
  2h11m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 58,39 8 verfügbar Buchen
 • D3052

  15:58Shanghai Hongqiao
  17:54 Nanjing South
  1h56m
  • 2. Klasse 11,58 Buchen
  • 1. Klasse 18,69 6 verfügbar Buchen
 • G7020

  16:00Shanghai
  17:39 Nanjing
  1h39m
 • D3142

  16:01Shanghai Hongqiao
  18:07 Nanjing
  2h6m
  • 2. Klasse 12,03 Buchen
  • 1. Klasse 14,42 3 verfügbar Buchen
 • G150

  16:05Shanghai Hongqiao
  17:25 Nanjing South
  1h20m
 • D3014

  16:07Shanghai Hongqiao
  18:18 Nanjing South
  2h11m
 • G1936

  16:12Shanghai Hongqiao
  17:36 Nanjing South
  1h24m
 • G7116

  16:14Shanghai Hongqiao
  18:15 Nanjing
  2h1m
 • G152

  16:18Shanghai Hongqiao
  17:31 Nanjing South
  1h13m
 • G7054

  16:20Shanghai
  18:20 Nanjing
  2h0m
 • G7592

  16:25Shanghai Hongqiao
  18:36 Nanjing South
  2h11m
 • G2812

  16:26Shanghai Hongqiao
  18:12 Nanjing South
  1h46m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 5 verfügbar Buchen
 • G234

  16:32Shanghai Hongqiao
  17:45 Nanjing South
  1h13m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 3 verfügbar Buchen
 • G7376

  16:36Shanghai Hongqiao
  18:41 Nanjing South
  2h5m
 • G216

  16:37Shanghai Hongqiao
  18:04 Nanjing South
  1h27m
 • D3086

  16:43Shanghai Hongqiao
  18:46 Nanjing South
  2h3m
 • D3042

  16:47Shanghai Hongqiao
  19:08 Nanjing South
  2h21m
  • 2. Klasse 12,35 Buchen
  • 1. Klasse 14,94 1 verfügbar Buchen
 • G7222

  16:52Shanghai
  18:54 Nanjing South
  2h2m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 58,39 8 verfügbar Buchen
 • G7022

  17:00Shanghai
  18:41 Nanjing
  1h41m
 • G16

  17:00Shanghai Hongqiao
  17:59 Nanjing South
  0h59m
 • G1940

  17:06Shanghai Hongqiao
  18:19 Nanjing South
  1h13m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 1 verfügbar Buchen
 • G7144

  17:07Shanghai Hongqiao
  19:16 Nanjing South
  2h9m
 • G154

  17:13Shanghai Hongqiao
  18:33 Nanjing South
  1h20m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 4 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 3 verfügbar Buchen
 • G7118

  17:18Shanghai Hongqiao
  19:19 Nanjing
  2h1m
  • 2. Klasse 18,04 Buchen
  • 1. Klasse 28,39 Buchen
  • Businessklasse 56,58 9 verfügbar Buchen
 • G44

  17:23Shanghai Hongqiao
  18:50 Nanjing South
  1h27m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 2 verfügbar Buchen
 • G7056

  17:26Shanghai
  19:25 Nanjing
  1h59m
  • 2. Klasse 18,04 Buchen
  • 1. Klasse 28,39 Buchen
  • Businessklasse 56,58 9 verfügbar Buchen
 • G7256

  17:33Shanghai
  19:42 Nanjing South
  2h9m
 • G158

  17:34Shanghai Hongqiao
  19:05 Nanjing South
  1h31m
 • G7196

  17:39Shanghai Hongqiao
  19:27 Nanjing South
  1h48m
 • G7292

  17:43Shanghai
  19:23 Nanjing South
  1h40m
 • D3136

  17:45Shanghai Hongqiao
  20:28 Nanjing
  2h43m
  • 2. Klasse 12,03 Buchen
  • 1. Klasse 14,42 2 verfügbar Buchen
 • D3046

  17:53Shanghai Hongqiao
  19:57 Nanjing South
  2h4m
 • G7024

  18:00Shanghai
  19:45 Nanjing
  1h45m
 • G18

  18:00Shanghai Hongqiao
  18:59 Nanjing South
  0h59m
 • G298

  18:05Shanghai Hongqiao
  19:40 Nanjing South
  1h35m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 2 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 2 verfügbar Buchen
 • G7120

  18:09Shanghai Hongqiao
  20:09 Nanjing
  2h0m
 • G7058

  18:13Shanghai
  20:20 Nanjing
  2h7m
 • G1826

  18:20Shanghai Hongqiao
  20:13 Nanjing South
  1h53m
 • G7156

  18:26Shanghai Hongqiao
  20:57 Nanjing South
  2h31m
 • G7600

  18:28Shanghai Hongqiao
  20:17 Nanjing South
  1h49m
 • G7520

  18:34Shanghai Hongqiao
  20:40 Nanjing South
  2h6m
 • G7272

  18:42Shanghai
  20:44 Nanjing South
  2h2m
 • G7176

  18:43Shanghai Hongqiao
  20:41 Nanjing South
  1h58m
 • D3126

  18:47Shanghai Hongqiao
  21:16 Nanjing
  2h29m
  • 2. Klasse 12,03 Buchen
  • 1. Klasse 14,42 3 verfügbar Buchen
 • G7026

  19:00Shanghai
  20:40 Nanjing
  1h40m
 • G22

  19:00Shanghai Hongqiao
  20:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7122

  19:03Shanghai Hongqiao
  21:10 Nanjing South
  2h7m
 • G7590

  19:05Shanghai Hongqiao
  20:37 Nanjing South
  1h32m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 2 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 4 verfügbar Buchen
 • G7260

  19:12Shanghai
  21:16 Nanjing South
  2h4m
 • G7584

  19:17Shanghai Hongqiao
  21:21 Nanjing
  2h4m
 • G368

  19:18Shanghai Hongqiao
  20:26 Nanjing South
  1h8m
 • G1378

  19:28Shanghai Hongqiao
  21:04 Nanjing South
  1h36m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 7 verfügbar Buchen
  • Businessklasse 55,54 2 verfügbar Buchen
 • G7124

  19:29Shanghai Hongqiao
  21:28 Nanjing
  1h59m
 • G7062

  19:32Shanghai
  21:33 Nanjing
  2h1m
 • G7064

  19:37Shanghai
  21:51 Nanjing South
  2h14m
 • G7588

  19:54Shanghai Hongqiao
  22:04 Nanjing South
  2h10m
 • G7300

  19:55Shanghai
  21:34 Nanjing South
  1h39m
  • 2. Klasse 18,04 Buchen
  • 1. Klasse 30,33 Buchen
  • Businessklasse 56,71 9 verfügbar Buchen
 • G7178

  19:55Shanghai Hongqiao
  21:22 Nanjing South
  1h27m
 • G7028

  20:00Shanghai
  21:39 Nanjing
  1h39m
 • G7066

  20:08Shanghai
  22:09 Nanjing
  2h1m
 • G7068

  20:19Shanghai
  22:21 Nanjing South
  2h2m
 • G7596

  20:22Shanghai Hongqiao
  21:43 Nanjing South
  1h21m
  • 2. Klasse 17,4 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 55,54 8 verfügbar Buchen
 • G7126

  20:30Shanghai Hongqiao
  22:33 Nanjing South
  2h3m
 • G7286

  20:35Shanghai
  22:27 Nanjing South
  1h52m
 • G7070

  20:40Shanghai
  22:40 Nanjing South
  2h0m
 • G7582

  20:45Shanghai Hongqiao
  22:45 Nanjing South
  2h0m
 • G7030

  21:00Shanghai
  22:59 Nanjing South
  1h59m
  • 2. Klasse 18,69 Buchen
  • 1. Klasse 29,68 Buchen
  • Businessklasse 58,39 9 verfügbar Buchen
 • D314

  21:07Shanghai
  23:35 Nanjing
  2h28m
  • 2. Klasse 11,38 5 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 25,87 Buchen
 • D2282

  21:26Shanghai Hongqiao
  23:14 Nanjing
  1h48m
 • G7350

  21:42Shanghai Hongqiao
  23:28 Nanjing South
  1h46m
 • G7096

  21:50Shanghai
  23:30 Nanjing
  1h40m
 • D306

  22:55Shanghai
  01:40 +1Nanjing
  2h45m
 • K526

  04:14Shanghai South
  08:09 Nanjing
  3h55m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K528

  04:29Shanghai South
  08:16 Nanjing
  3h47m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K290

  08:51Shanghai
  12:41 Nanjing
  3h50m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Buchen
 • K376

  08:57Shanghai
  12:49 Nanjing
  3h52m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 6 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 6 verfügbar Buchen
 • K516

  09:16Shanghai
  12:57 Nanjing
  3h41m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 6 verfügbar Buchen
 • K360

  09:23Shanghai
  13:08 Nanjing
  3h45m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 8 verfügbar Buchen
 • K1556

  10:21Shanghai
  14:20 Nanjing
  3h59m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K2186

  11:03Shanghai
  15:15 Nanjing
  4h12m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K234

  11:10Shanghai
  15:09 Nanjing
  3h59m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K1156

  11:16Shanghai
  15:03 Nanjing
  3h47m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K1012

  11:41Shanghai
  16:11 Nanjing
  4h30m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K464

  11:48Shanghai
  16:17 Nanjing
  4h29m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13,84 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Buchen
 • T204

  12:04Shanghai
  15:38 Nanjing
  3h34m
 • 1462

  12:18Shanghai
  16:26 Nanjing
  4h8m
  • Ungepolsterter Sitz 5,24 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 12,22 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,17 Buchen
 • K782

  12:28Shanghai
  16:47 Nanjing
  4h19m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
 • K850

  12:34Shanghai
  16:39 Nanjing
  4h5m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K172

  13:09Shanghai
  17:47 Nanjing
  4h38m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Buchen
 • K1152

  13:32Shanghai
  17:20 Nanjing
  3h48m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K1102

  13:44Shanghai
  17:29 Nanjing
  3h45m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K738

  14:06Shanghai
  18:10 Nanjing
  4h4m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 6 verfügbar Buchen
 • T132

  14:19Shanghai
  17:37 Nanjing
  3h18m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 6 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Ausverkauft
 • K1806

  14:26Shanghai South
  18:23 Nanjing
  3h57m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 8 verfügbar Buchen
 • K560

  14:48Shanghai
  19:02 Nanjing
  4h14m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 4 verfügbar Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13,84 Ausverkauft
 • Z268

  14:54Shanghai
  17:53 Nanjing
  2h59m
 • K1106

  15:06Shanghai
  19:49 Nanjing
  4h43m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Buchen
 • T116

  15:33Shanghai
  18:47 Nanjing
  3h14m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 4 verfügbar Buchen
 • Z252

  15:52Shanghai
  18:53 Nanjing
  3h1m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 1 verfügbar Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 8 verfügbar Buchen
 • K372

  16:03Shanghai
  19:43 Nanjing
  3h40m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Buchen
 • K1512

  16:17Shanghai South
  20:25 Nanjing
  4h8m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 8 verfügbar Buchen
 • K152

  16:31Shanghai
  20:33 Nanjing
  4h2m
 • K48

  16:34Shanghai South
  20:45 Nanjing
  4h11m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 2 verfügbar Buchen
 • T110

  18:02Shanghai
  21:52 Nanjing
  3h50m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 6 verfügbar Buchen
  • Deluxe Liege 42,16 Ausverkauft
 • K188

  18:08Shanghai
  23:29 Nanjing
  5h21m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
 • K1332

  18:17Shanghai
  23:50 Nanjing
  5h33m
 • Z216

  18:37Shanghai
  21:14 Nanjing
  2h37m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Buchen
  • Gepolsterter Sitz 9,25 Buchen
 • Z92

  18:44Shanghai
  21:34 Nanjing
  2h50m
 • Z196

  18:51Shanghai
  21:21 Nanjing
  2h30m
 • Z172

  19:04Shanghai
  22:01 Nanjing
  2h57m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 9 verfügbar Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Ausverkauft
 • Z282

  19:30Shanghai South
  22:44 Nanjing
  3h14m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 2 verfügbar Buchen
 • Z40

  19:40Shanghai
  22:50 Nanjing
  3h10m
 • Z164

  20:10Shanghai
  22:56 Nanjing
  2h46m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 3 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 4 verfügbar Buchen
 • 1228

  20:22Shanghai
  00:02 +1Nanjing
  3h40m
  • Ungepolsterter Sitz 5,24 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 12,22 Buchen
  • Gepolsterte Liege 19,72 2 verfügbar Buchen
 • K1048

  20:28Shanghai
  00:08 +1Nanjing
  3h40m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 6 verfügbar Buchen
 • K8352

  20:30Shanghai South
  01:55 +1Nanjing
  5h25m
 • K282

  20:46Shanghai
  00:40 +1Nanjing
  3h54m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 6 verfügbar Buchen
 • K8356

  20:52Shanghai
  00:46 +1Nanjing
  3h54m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
 • K76

  21:16Shanghai South
  01:09 +1Nanjing
  3h53m
 • K8402

  21:32Shanghai South
  01:17 +1Nanjing
  3h45m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 4 verfügbar Buchen
 • K1182

  21:43Shanghai South
  02:19 +1Nanjing
  4h36m
 • K8482

  21:43Shanghai
  01:23 +1Nanjing
  3h40m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 2 verfügbar Buchen
 • K8372

  22:20Shanghai South
  02:39 +1Nanjing
  4h19m
 • T136

  22:40Shanghai South
  02:33 +1Nanjing
  3h53m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 3 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 20,63 Ausverkauft
 • K8386

  23:12Shanghai
  02:46 +1Nanjing
  3h34m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 3 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Ausverkauft
 • K8432

  23:19Shanghai
  02:52 +1Nanjing
  3h33m
 • K8362

  23:20Shanghai South
  03:20 +1Nanjing
  4h0m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 7 verfügbar Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 9 verfügbar Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 Ausverkauft
 • K8366

  23:37Shanghai
  03:04 +1Nanjing
  3h27m
 • K1506

  23:46Shanghai
  03:27 +1Nanjing
  3h41m
  • Ungepolsterter Sitz 6,02 Buchen
  • Gepolsterte Liege 18,95 8 verfügbar Buchen
  • Ungepolsterte Liege 13 Ausverkauft
 • K8428

  23:55Shanghai
  03:38 +1Nanjing
  3h43m
 • G7032

  05:53Shanghai
  07:54 Nanjing
  2h1m
  Ausverkauft
 • D352

  06:08Shanghai Hongqiao
  08:08 Nanjing South
  2h0m
  Ausverkauft
 • D636

  06:13Shanghai Hongqiao
  08:20 Nanjing South
  2h7m
  Ausverkauft
 • D2206

  06:58Shanghai Hongqiao
  09:13 Nanjing South
  2h15m
  Ausverkauft
 • G6

  07:00Shanghai
  08:11 Nanjing South
  1h11m
  Ausverkauft
 • G1974

  07:17Shanghai Hongqiao
  08:47 Nanjing South
  1h30m
  Ausverkauft
 • G7395

  07:27Shanghai Hongqiao
  10:55 Nanjing South
  3h28m
  Ausverkauft
 • G1232

  07:34Shanghai Hongqiao
  09:25 Nanjing South
  1h51m
  Ausverkauft
 • G8

  08:00Shanghai Hongqiao
  09:00 Nanjing South
  1h0m
  Ausverkauft
 • G112

  08:05Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  1h24m
  Ausverkauft
 • D3064

  08:20Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  2h15m
  Ausverkauft
 • D2216

  08:42Shanghai Hongqiao
  11:06 Nanjing South
  2h24m
  Ausverkauft
 • G2

  09:00Shanghai Hongqiao
  10:00 Nanjing South
  1h0m
  Ausverkauft
 • G10

  10:00Shanghai Hongqiao
  11:00 Nanjing South
  1h0m
  Ausverkauft
 • G1928

  12:55Shanghai Hongqiao
  14:28 Nanjing South
  1h33m
  Ausverkauft
 • G7391

  18:18Shanghai Hongqiao
  21:44 Nanjing South
  3h26m
  Ausverkauft
 • D322

  19:53Shanghai
  22:21 Nanjing
  2h28m
  Ausverkauft
 • K8418

  20:16Shanghai
  23:56 Nanjing
  3h40m
  Ausverkauft

Shanghai - Nanjing

Filter

Abfahrtszeit

Ankunftszeit

Abfahrtsbahnhof

Ankunftsbahnhof

 • Departure (Earliest)
 • Departure (Latest)
 • Duration (Shortest)
 • Duration (Longest)
Planen Sie Ihre Reise

Buchen Sie Zugtickets online mit Ctrip

Plan to travel by train in China? Ctrip will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station; now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Russian, Spanish or Thai as well as simplified or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China or delivered to your address in select cities across China.

Günstige Reisen mit den Hochgeschwindigkeitszügen in China: Bequem, Komfortabel und Sicher.

Wenn Sie in China günstig reisen wollen, buchen Sie einen Hochgeschwindigkeitszug. Chinas Hochgeschwindigkeitsbahnsystem verbindet mehr als 300 Städte in ganz China, darunter Peking, Shanghai und Guangzhou. Mit über 16.000 Kilometer ist das Eisenbahnnetz für Hochgeschwindigkeitszüge das größte der Welt. Die Höchstgeschwindigkeit auf Chinas Hochgeschwindigkeitsstrecken beträgt 300 km/h und macht so Zugreisen in China zu einer schnellen und bequemen Alternative. Buchen Sie jetzt Ihre Tickets mit dem Hochgeschwindigkeitszug! Mit Ctrip können Sie Zugtickets für D-Züge und für G-Züge bis zu 35 Minuten vor Zugabfahrt und frühestens 60 Tage vor der Abreise buchen.

Hochgeschwindigkeitszug

Züge von Shanghai nach Beijing | Züge von Shanghai nach Nanjing | Züge von Shanghai nach Hangzhou | Züge von Shanghai nach Suzhou | Züge von Shanghai nach Ningbo | Züge von Shanghai nach Beijing | Züge von Shanghai nach Nanjing | Züge von Shanghai nach Hangzhou | Züge von Shanghai nach Suzhou | Züge von Shanghai nach Ningbo